• Mirjam Broekhuizen
  • Mirjam Broekhuizen
  • Mirjam Broekhuizen
  • Mirjam Broekhuizen
  • Mirjam Broekhuizen
  • Mirjam Broekhuizen
  • Mirjam Broekhuizen
  • Mirjam Broekhuizen
  • Mirjam Broekhuizen
  • Mirjam Broekhuizen
Mens & Organisatie - Levend Systeem Consultatie

Beweging vanuit essentie

Wanneer wij onze aandacht voorbij het veelvoudige,
richten op wat zich in alle eenvoud
vanuit het wezenlijke openbaart,
komt een golf van beweging op gang,
die onze gerichtheid bestemt,
ons handelen inspireert en
veelvuldig dient.